Belang van grote bomen

Belang van grote bomen

Een grote, volwassen boom heeft meer effect op de gezondheid van omwonenden dan tien kleinere jonge bomen.

Dat toont een nieuwe grootschalige studie van de KU Leuven, waarin de onderzoekers verband leggen tussen verschillende typen groenvoorziening en geneesmiddelengebruik in eenzelfde buurt. ‘Belangrijk inzicht voor stadsplanners en projectontwikkelaars. Lees het artikel van Stadszaken.