Bezwaarschrift NZ Voorburgwal Noord

Bezwaarschrift NZ Voorburgwal Noord

De werkgroep Beeld Bepalende Bomen tekende eerder al proforma bezwaar aan tegen de herinrichting Nieuwe Zijds Voorburgwal Noord, inclusief de kapvergunning van 38 bomen op de NZ Voorburgwal Noord. Nu zijn de gronden ingediend.

De gemeente wil de Nieuwezijds Voorburgwal Noord herinrichten en start daarmee in het voorjaar. De werkgroep Beeld Bepalende Bomen heeft 21 december 2021 proforma bezwaar aangetekend. De werkgroep heeft met datum 15 februari de bezwaargronden ingediend. De bezwaren richten zich tegen:

  1. het negeren van de beschermde status van de binnenstad (bufferzone Wereld Erfgoed (UNESCO World Heritage)
  2. strijdigheid met het klimaatadaptatie akkoord
  3. het ontbreken van het advies van de Commissie Beschermwaardige Houtopstanden
  4. aan bomen van een behoorlijk formaat bestaat een groot gebrek in combinatie met een zeer grote achterstand bij vervanging van bomen
  5. gebrek aan (bewoners)participatie

Lees  hieronder de bijlage voor de bezwaren.

Bijlage: Bezwaarschrift herinrichting Nieuwe Zijds Voorburgwal Noord, inclusief de kapvergunning van 38 bomen op de NZ Voorburgwal Noord