Bomen bij bruggen gered!

Bomen bij bruggen gered!

Ons verzet tegen de kap van de bomen op de plek van de tijdelijk bruggen ten behoeve van het project Oranje Loper is succesvol. Met uitzondering van de boom tegenover Keizersgracht 183.

Om de hulpbruggen aan te leggen, was gepland ruim baan te maken langs de grachten ter hoogte van de aanlanding van de bruggen. Samen met de VVAB hebben we overlegd met de Gemeente om te zien of er opties waren om behoudender te kappen. Dit heeft geresulteerd in aanzienlijk meer boombehoud, mede door het iets verleggen van één van de bruggen. Singel Tijdelijke brug