Bomen herplantplicht

Bomen herplantplicht

De gemeente plant 50 bomen voor de westelijk grachtengordel en 7 voor de Gouden Bocht.

De gemeente heeft een herplantplicht, maar zij is deze niet nagekomen. Open plekken blijven daardoor jaar na jaar bestaan! N.a.v. Raadsadressen is de toezegging verkregen van de Wethouder voor aanplant van 50 bomen en die van de Gouden Bocht. Inmiddels is de voorbereiding van de 50 plekken gestart. (bron: Adviseur Bomen Breed & Regievoerder Bomenprojecten Verkeer & Openbare Ruimte | Stedelijk Beheer).

Bovenstaande kaart geeft alle lege boomspiegels weer van westelijke Grachtengordel Noord.

LEES: