Brouwersgracht | Kadewandherstel met behoud van bomen

Brouwersgracht | Kadewandherstel met behoud van bomen

Hoewel de gemeente (Groen Links) officieel als standpunt heeft boombehoud bij kadewandherstel ontvingen wij een kapvergunning voor vijf beschermwaardige bomen aan de Brouwersgracht tegenover de nummers 101-137. Overleg tijdens wandelingen en een hoorzitting leverden niets op.

Aannemerscombinatie Koningsgracht zegt flexibel te zijn, maar geeft daar geen blijk van. De boom op de hoek van de Lindengracht, zal het moeten ontgelden, als de kadewand vanaf Papeneiland de (historische) kromming verliest. Het lot hangt af van de oorspronkelijke bouwtekeningen. De speurtocht naar de tekeningen is nog gaande waarmee wij aantonen dat deze kromming er altijd heeft gezeten en dus in ere hersteld moet worden.