Dank aan de donateurs

Dank aan de donateurs

De werkgroep Behoud Beeldbepalende Bomen (BBB) van het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. zet zich al meer dan 1 1/2 jaar in voor het behoud van de bomen in de binnenstad en heeft daarin goede resultaten behaald. Daarvoor is zij veel dank verschuldigd aan de goede gevers. Zij maakten onze successen mogelijk, doordat we goede juridische ondersteuning konden inhuren. Dankzij het stevige WOBverzoek zitten leden van het Comité aan tafel met de dienst Kade en Bruggen DKB van de gemeente om de ontwikkeling van de kadewandherstel met behoud van de bomen te onderzoeken.

De monumentale 100-jarige iep t.o. Leliegracht 4 heeft de storm Eunice tot onze grote spijt niet overleefd. Drie bomen met houtrot liggen in de gracht, maar de bomen die kap bedreigd worden staan er nog. Dat geeft ons de energie om bezwaar te maken en bij de gemeente aan te dringen op betere zorg voor de i.p.v. kappen, waar onderstaande bomen mee worden bedreigd.