Gemeentelijke overleggroep herplant

Gemeentelijke overleggroep herplant

Door de gemeente is een overleggroep herplant in het leven geroepen. Drie leden van de werkgroep Bomen nemen daaraan deel.

De doelstelling van de leden van de Werkgroep Bomen van het Comite Westelijke Grachtengordel e.o. is het bewaken van het bomenbestand. Zullen wij het meemaken, dat bij het 750-jarig bestaan van Amsterdam de grachten weer vol bomen staan?

In de vorige nieuwsbrief van april 2023 meldden we al de beloofde 50 nieuwe bomen voor de Westelijke Grachtengordel, plus 5 bomen voor de Gouden Bocht. Hieraan ging vooraf twee Raadsadressen van het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. en daarop de toezegging van de wethouder in de Raadsinformatiebrief.

Door de gemeente is een overleggroep in het leven geroepen om dit proces te begeleiden. Drie leden van de werkgroep Bomen nemen daaraan deel.

De afspraken zijn:

  • De oude boomstronken worden vanaf heden uitgegraven;
  • Ter plekke wordt grondverbetering aangebracht;
  • De herplant vindt plaats tussen oktober 2023 tot en met april 2024;
  • Op de plekken die wachten op een boom wordt een stok geplaatst of blijft de boombeugel staan.