Herinrichting Westermarkt

Herinrichting Westermarkt

Op de Westermarkt aan de zuidzijde van de Westertoren staan vijf iepen (zie de blauwe stippen op de kaart) tussen de rijbaan en het fietspad, waaronder twee bomen van ruim 70 jaar oud. Zij worden met kap bedreigd vanwege de herinrichtingsplannen voor de Westermarkt.

Raadhuisstraat

Bron: Nota van Uitgangspunten Raadhuisstraat

Die bomen zijn bepalend voor de kwaliteit van het leefmilieu rondom kerk en tramhalte. Met hun forse omvang en oudere leeftijd dragen zij in belangrijke mate bij aan verkoeling van de Westermarkt tijdens hete zomers. De fraai uitgegroeide kronen zijn daarbij beeldbepalend voor het aangezicht van de Westerkerk.

Comité Westelijke Grachtengordel heeft in oktober 2022 haar inzichten kenbaar gemaakt tijdens de zitting van de bezwaarschriftencommissie. Er is nog geen advies hierover uitgebracht. Zie pleitnotitie.

De rijbeplanting van vijf fraaie iepen (blauwe stippen) scheidt het fietspad van de rijbaan. De gemeente overweegt herprofilering van het rijvlak ten koste van deze bomen waarbij ter vervanging jonge bomen met een diameter van slechts 11 cm worden voorgesteld. Op die manier blijft het aantal stippen op de bomenkaart van Amsterdam intact. Het leefmilieu ter plaatse van de Westermarkt verslechtert echter drastisch voor langere tijd, wanneer de gemeente de fraai volgroeide volwassen bomen vervangt door enkele jonge sprietjes.

De biomassa van de bedreigde houtopstand op de Westermarkt laat zich alleen maar bij grove benadering schatten en zal al snel vele tientallen tot wellicht honderden tonnen betreffen. De biomassa van het vervangend materiaal slechts een fractie. Het duurt minstens zo’n 30 jaar of langer voordat de nieuwe bomen op hun beurt substantieel gaan bijdragen aan lokale verkoeling op plein en tramhalte. Ook het beeldbepalend karakter gevormd door de huidige bomen gaat voor veel langere tijd verloren.

Bomen zorgen voor verlaging van de stadstemperatuur door hun vermogen zonlicht te weerkaatsen, maar ook door vanuit de bladeren water te verdampen dat zij via hun wortels opnemen. De mate van verkoeling van de omgevingstemperatuur is grotendeels dus afhankelijk van de hoeveelheid blad dat een boom draagt.

Meer info: