Iepenziekte

Iepenziekte

De grote hitte heeft een uitbraak van de iepenziekte veroorzaakt. Gezien het gevaar van verspreiding van de iepenziekte naar andere iepen in de omgeving moeten deze bomen zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Confrom het Handhavingsprotocol Iepenziekte van de Gemeente Amsterdam (APV).

“De gemeente heeft een herplantplicht op, zoals bedoeld in artikel 9 eerste lid van de Bomenverordening 2014. Binnen 2 jaar moet er twee nieuwe iepen van minimaal de 1ste grootte worden geplant. Deze bomen moeten voldoen aan de minimale plantmaat: 25-30 cm.”

De bomen tegenover Keizersgracht 102 en 106, twee Huntingdons, Ulmus Hollandica Vegata, plantjaar 1960, dus een leeftijd van bijna 65 jaar, staan op de kaplijst, evenals de grote bomen bij Herengracht 10.

Wat komt er terug voor deze bomen? Een veel kleinere boom met een maximale omtrek van 35 cm. De bedoeling is ook verschillende bomen, die bestand zijn tegen de iepenziekte, te planten. Daarvan bestaan er nu meerdere soorten, buiten de New Horizon, de kleine boomsoort die geplant is langs de Prinsengracht bij de Nieuwe Spiegelstraat. Langs de Keizersgracht zullen ook linden geplant worden, omdat dit historisch ook correct is. Daar de New Horizon niet groot wordt, zullen leden van de Werkgroep Bomen van het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. ervoor waken dat er een andere keuze gemaakt wordt voor de te planten bomen.