Ingebrekestelling

Ingebrekestelling

De kaalslag op de NZ Voorburgwal heeft ons genoodzaakt de gemeente in gebreke te stellen voor het niet naleven van de gemeentelijke handhaafbare regels.

De ingebrekestelling gaat over:

 1. Aantasting van het Beschermd Stadsgezicht, historische opbouw van de Nieuwe Zijds Voorburgwal en bufferzone Wereld Erfgoed (UNESCO World Heritage;
 2. Handelen in strijd met het Klimaatadaptatie Akkoord:
 3. Het ontbreken van het advies van de Commissie Beschermwaardige Houtopstanden;
 4. Het ontbreken van een plan voor de aanplant van gelijkwaardige bomen volgens de Bomenverordening of een groter aantal bomen volgende de compensatie regeling.
 5. Regels van volwaardige (bewoners)participatie

Wij eisen:

 1. Reconstructie van het beschermde Stadsgezicht van de NZ Voorburgwal door herplant van minimaal 52 bomen op de stoep aan beiden kanten langs de panden.
 2. Storting van een bedrag per boom van de ca. 60 bomen volgens de compensatieregels, die niet te plaatsen zijn, in het Bomenfonds en openbaarmaking van de gelden van het fonds.

Lees verder hieronder de stukken in de bijlagen

Doneren
U kunt op twee manieren doneren:

 1. Door overschrijving op NL03INGB0004871888 t.n.v. Wijkcentrum d’ Oude Stadt onder vermelding van Gift Bomen
 2. Via iDEAL. Uw betaling gaat naar het Wijkcentrum d’Oude Stadt via Mollie. Dat komt ook zo op uw bankafschrift te staan.
  Kies het project Bomen. Vul een bedrag in. Kies de betaalmethode en klik op de knop Doneren.  Voor doneren klik op: https://www.oudestadt.nl/bomen/ (Wijkcentrum d’Oude Stadt).


Wijkcentrum d’Oude Stadt heeft de ANBI-status. U kunt daarom uw giften in mindering brengen op uw belastingaangifte. Wij danken u bij voorbaat: Werkgroep Behoud Beeldbepalende Bomen Comité Westelijke Grachtengordel e.o.

Bijlagen: