Kadewand etc.

Voor warmtepalen of andere innovatieve methodes om energie op te wekken en gasgebruik terug te dringen bezit Amsterdam onvoldoende kennis en ervaring. Een experiment op de 1e rak zou aanmerkelijke vertraging opleveren en is daarom afgeblazen. Het 1e rak van de Leliegracht wordt als project tezamen met de Geldersekade, Singel hoek Raadhuisstraat, Nieuwe Herengracht en Jac. van Lennepkade in 2020-2021 uitgevoerd.

Over de wijze van palen schroeven is men het nog niet eens. De oneven zijde heeft weinig ruimte voor grote machines. Alle leidingen en buizen zullen tijden de bouw verlegd moeten worden. Hierover komt er nog informatieavond. Na de kademuren zullen de twee bruggen (nr 20 en 21) vernieuwd worden.

Er wordt op aandringen van het bestuur in de tekeningen ruimte gemaakt voor ondergrondse containers, die in de toekomst vanaf het water geleegd kunnen worden.

Het ‘Actieplan Bruggen en Kademuren’ is in de Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid goed gekeurd en zal op 9 en 10 oktober a.s. op de agenda van de Gemeenteraad staan.

Over het schoonhouden van de zandlaag achter de damwanden zijn klachten ingediend. Tja de bloemen t.b.v. de bijtjes: dat heeft niet zo mogen wezen. De laddertjes zij overigens voor de drenkelingen, niet voor zwemmers of áfleveren van pizza’s. De verkeersdruk van zware voertuigen is besproken met het bestuur van stadsdeel Centrum. Vezip palen krijgen wij niet. Een gewone paal met slot is een mogelijkheid. De contacten worden warm gehouden. De plannen voor de Oranje Loper (Raadhuisstraat-Rozengracht incl. vernieuwing van 4 bruggen) worden nauw gevolgd. De graffiti, kadewand Astoria, en de reclame van de Pizzeria, t.o Keizersgracht 157, zijn gemeld bij openbare ruimte en over de oranje pui van Café Sandro, Leliegracht 40, is bij Welstand gemeld.

Tegen de oranje reclame van Lovers hebben omwonenden beroep aangetekend. Het bestuur van het comité heeft bezwaar gemaakt tegen de vergunning van 30 MUPI’s (reclame zuilen met verspringende afbeeldingen) voor de duur van 8,5 jaar in de Westelijke Grachtengordel. Het bestuur sluit zich aan bij de Ver. van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad en het Wijkcentrum d’ Oude Stadt.

De zomer bracht een waterskier in het 2e rak. Waternet heeft hem er uitgehaald. Sommige zaken komen van zelf in orde.

Versterking bestuur U leest dat er veel lopende zaken zijn. Wijnanda Willemse is toegetreden tot het bestuur, maar wij zouden toch het bestuur nog willen uitbreiden tot 5 personen. Voor meer informatie: Jan van der Pas, secretaris, via app of sms 06-53886179 http://www.comite-westelijke-grachtengordel.nl