Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie

48 bomen op de Nieuwe Zijds Voorburgwal worden bedreigd. Ze zouden nog maar 10 jaar hebben te gaan. Het Comité tekent bezwaar aan tegen de kap. Volgens het plan dienen alle bomen op de stoep langs de panden te verdwijnen, hetgeen historisch onjuist is. Langs de trambaan komen daarvoor aan weerszijden 63 bomen terug met een omvang van 25 -35 cm op 100 cm hoogte gemeten. Voor de bewoners zijn bomen belangrijk voor koelte, geluid en privacy. Met een andere planning en grondverbetering zouden de bomen op de stoep zeker nog 40 jaar behouden kunnen worden. Het kan zo maar dat de stad dan weer aan een andere inrichting toe is.

Met de kap van zoveel bomen verwachten wij een grote achterstand op de geaccordeerde plannen voor de klimaatadaptatie, omdat de 63 beloofd te planten bomen niet het equivalent zijn van de huidige bomen. Ook de lange tijdsduur tussen kap en herplant dient in aanmerking genomen te worden. Voor de 5 bomen plantjaar 1985 horen volgens de ‘Beleidsnotitie compensatie en herplant van bomen’ per boom 4 bomen van 18-20 cm terug geplant te worden. Voor de 13 bomen plantjaar 1980 betekent dat 13 x 5 bomen. Tellen wij door dan wordt de NZ een woud van schriele boompjes. Zoveel bomen zijn niet voorradig bij de kwekers (wel besteld?). Het ziet er naar uit, dat wij een beroepsprocedure tegemoet gaan.