Project Leliegracht en omgeving; bezwaar tegen de tijdsduur

Geachte mevrouw Dijksma,

Namens de bewoners van de Leliegracht en omgeving spreken wij onze bezorgdheid uit over de werkzaamheden op de het 1e rak van de Leliegracht, inzake de kadewanden en de daarbij meegenomen onderhoudswerkzaamheden. Volgens de ons gemelde planning zal na het aanbrengen van de damwanden het werk twee jaar blijven stil liggen. Het werk zal zelfs mogelijkerwijs langer dan twee jaar duren, want de planning is nog niet vastgesteld.

Bij deze maken wij bezwaar tegen de voorgestelde lange tijdsduur van het project zonder met motivaties onderbouwde redenen. In 2007 heeft bij het herstel van de kadewanden van het 3e rak van het Singel de tijdsduur tussen het slaan van de damwand en het aanbrengen van de kademuur, inclusief de aanleg van een nieuwe rioolbuis en andere zaken, ca. 8 maanden geduurd bij een vergelijkbaar aantal meters. Het project Leliegracht kan ons inziens sneller worden uitgevoerd, dan nu is voorgesteld.

Gevreesd wordt, dat vergroten van het project Leliegracht door vernieuwen van brug 20 en 21, in plaats van herstel van de walmuren af te ronden, de huidige chaos groter wordt en onevenredig belastend zal zijn voor de bewoners en de panden aan de Leliegracht, maar ook de onvoorzienbare gevolgen zal hebben voor de bewoners en de panden van het 3e rak van de Herengracht en de Keizersgracht bij aan- en afvoer van materiaal over deze grachten. Het project Leliegracht laten wachten op de herinrichting van de Raadhuisstraat betekent sluipverkeer over de Leliegracht en de omgeving. Ten slotte vrezen wij op het water ook problemen en overlast inzake de rondvaart en pleziervaart. De Leliegracht is de toegangsroute tot het Anne Frank Huis met 2 miljoen bezoekers en de vele bezoekers tot de Jordaan. De toegangsroute mag niet te lang gestremd worden. Het Wereld Erfgoed geeft ons inziens ook de verplichting van een duidelijke planning. De oorzaak van verzakkingen is voor een groot deel te wijten aan het verkeer van vrachtwagens en vuilniswagens, dat alleen maar toeneemt door het intensief foerageren en vuil afvoeren, ten behoeve van horeca en hotels in de omgeving.

Wij verzoeken u dringend:

  • het project kadewanden Leliegracht te beperken tot de locatie Leliegracht en de werkzaamheden van de Leliegracht in een strak tempo af te ronden;
  • bouwmateriaal over het water aan te voeren;
  • ter voorkoming van sluipverkeer palen in de straat aan te brengen, zoals elders in de binnenstad is gedaan;
  • het bevaren van de Leliegracht eenrichtingverkeer te maken van westelijke naar oostelijke richting

Wij zijn bereid het voorgaande mondeling toe te lichten. Uw reactie zien wij gaarne tegemoet.

Met vriendelijke groeten, namens bewoners van de Leliegracht e.o.

H.E. van Nierop voorzitter bestuur Comité Westelijke Grachtengordel e.o.

Cc Dagelijks Bestuur Stadsdeel Centrum De heer H. IJskes, Team Kademuren Amsterdam Centrum