Raadsadres bevordering luchtkwaliteit binnenstad

Geachte gemeenteraadsleden,

De luchtkwaliteit van Amsterdam is slecht in de binnenstad. Nederland, maar in het bijzonder Amsterdam loopt achter bij het halen van de normen gesteld door het Europese parlement. Vervuilde lucht is slecht voor de gezondheid. Fijnstof is één van de oorzaken van longaandoeningen en hart- en vaatziekten en is kankerverwekkend. Hoewel schone lucht hoog op de agenda van de overheid staat bij de bevordering gebruik van schone auto’s en schone industriële uitstoot, doet Amsterdam te weinig voor schone lucht veroorzaakt door de horeca, restaurants en hotels. Luchtvervuiling komt immers ook vrij bij gebruik van de barbecue, houtkachels en voedsel grillen op houtvuur. De hoeveelheid fijnstof hiervan is niet in kaart gebracht, maar de ervaring leert dat een aanzienlijke hoeveelheid van de vervuilende lucht van houtvuur uitgeblazen wordt over de straten en tuinen in de dichtbevolkte binnenstad en daar neerslaat en blijft hangen. De vervuilde lucht dringt ongemerkt de woningen binnen via de kieren van ramen en deuren.

In sommige parken en andere plaatsen in de openbare ruimte geldt een verbod op de barbecue. Op binnenplaatsen en dakterrassen vervuilt de barbecue incidenteel de omgeving voor de omringende bewoners.

In de horeca, hotels en restaurants, vindt bij het modieuze “grillen op hout” van alle steakhouses, pizzeria’s en andere restaurants de vervuiling continu plaats, d.w.z. zeven dagen in de week van ca. 10.00 tot 24.00 uur. De exploitatievergunning van restaurants heeft wel regels voor vetfilters en vetafvoer apparatuur om de geuroverlast te voorkomen, maar voor de luchtvervuiling van de houtvuurtjes wordt niet genoemd in de exploitatievergunning. Voor luchtvervuiling ontbreekt enige regelgeving. In tegenstelling tot geuroverlast is luchtvervuiling echter wel te meten. Bovendien kan voedsel ook op gas of elektriciteit gegrilld worden, in plaats van op houtvuur.

Wij verzoeken u bij de besprekingen over verbetering van de luchtkwaliteit ook de uitstoot van de horecaondernemingen te betrekken en de regelgeving inzake vergunningen voor de horecaexploitatie aan te passen met de bepaling, dat grillen op een houtvuur verbiedt.

Graag lichten wij het bovenstaande mondeling toe.

Met vriendelijke groet,

H.E. van Nierop

voorzitter

J. van der Pas

secretaris