Raadsadres: Bezuiniging op de Oranje Loper

Raadsadres: Bezuiniging op de Oranje Loper

Exact vijf jaar na het oprichten van het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. stuurde de Werkgroep Behoud beeldbepalende Bomen (BBB) een raadsadres. Daarin drong zij aan op een heroverweging van de plannen voor de Oranje Loper in de Binnenstad. Plannen waarbij niet is uitgegaan van het behoud van de bomen. 

Bijlage: