Raadsadres Gehoorschade

Gemeenteraad van Amsterdam

Amsterdam, 30 januari 2019.

Betreft: Raadsadres inzake gehoorschade nieuw Evenementenbeleid.

Geachte raadsleden,

U zal aanstonds besluiten nemen over het nieuwe evenementenbeleid. Hierin worden o.a. de maximaal toegestane geluidsniveaus vastgelegd. Een uitzondering op dit besluit wordt gemaakt voor Koningsdag en Pride. Bij deze twee evenementen wordt een ontheffing verleend van 10 dB boven het maximale niveau van 85 dB (C) bij 80 dB (C) aan de gevel, te weten 95 dB (C) bij 85 dB (C) aan de gevel van woonhuizen gemeten op 15 meter van de geluidsbron.

In het recente verleden zijn twee convenanten afgesloten tussen de overheid (staatssecretaris Martin van Rijn) en de organisatoren van de festivals. In deze convenanten hanteert men een maximum gedurende 15 minuten gemeten aan de mengtafel 2 meter boven de vloer. Om het maximum te bereiken van 95 dB op 15 meter van de DJ-stand wordt in de directe omgeving DJ-stand een oorverdovend en gehoor beschadigend geluid toegestaan. In het tweede convenant wordt nog eens extra gewezen op een groter risico voor kinderen en het beveelt daarom voor hen lagere waarden aan. Gehoorschade kan tot blijvende slechthorendheid en oorsuizen (tinitus) leiden. Een probleem dat de nietsvermoedende luisteraar voor de rest van het leven met zich mee moet dragen.

Wij vragen u, raadsleden, met klem:

  • de ontheffing van 95 dB (C) als het maximale geluidsniveau voor de evenementen van Koningsdag en Pride af te keuren,
  • extra maatregelen te nemen voor de bescherming van kinderen in de vorm van een tijdelijk gebiedsverbod en
  • waarschuwingsborden te plaatsen voor de mogelijke gehoorschade
  • de gehele Westermarkt weer te bestemmen voor vrijmarkt van bewoners, kinderen en bezoekers zonder vergunning voor versterkte muziek.

Namens omwonenden van de Westermarkt, Comité Westelijke Grachtengordel:

Eveline van Nierop

Jan van der Pas

Carel Roos

www.amsterdam GELUIDSBELEID EVENEMENTEN IN AMSTERDAM

beleidsregel:

  1. ontheffing evenementen met een hoog maatschappelijk belang

Convenanten: PREVENTIE GEHOORSCHADE MUZIEKSECTOR Staatscourant jaargang 2014 Nr. 8119 en jaargang 2016 Nr. 36467

EMAIL : vannierop.eveline@gmail.com