Raadsadres Herstel Stadsgezicht NieuweZijds Voorburgwal Noord

Raadsadres Herstel Stadsgezicht NieuweZijds Voorburgwal Noord

Het bestuur van het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. verzoekt namens de omwonenden en ondernemers van de Nieuwe Zijds Voorburgwal Noord de raadsleden de gemeente Amsterdam de NZ Voorburg Noord weer de allure van de gracht terug te geven door het planten van bomen op de stoep aan weerszijde langs de panden.

Het bestuur verwijst naar hun zienswijze d.d. 19 oktober 2021 (zie bijlage onderaan. Bovendien benadrukt het bestuur dat zij tijdens de informatiebijeenkomsten hebben gemerkt, dat er geen enkele ruimte was vanuit de Gemeente voor enige bijstelling van de plannen. Daarop stuurde het bestuur het College van B & W op 4 april een In gebreke, wegens het schofferen van de gemeentelijke regels voor stadschoon en klimaat (zie bijlage).

Voor de herinrichting zijn 52 gezonde bomen gekapt en verplaatst, waardoor de komende decennialang de NZ Voorburgwal Noord een stenen vlakte is geworden, waar de CO2 afvang geheel verdwenen is, die hitte vasthoudt, waar geluidsoverlast van verkeer en publiek is toegenomen en de natuurlijke wateropvang ontbreekt.

De 62 kleine bomen langs de trambaan in het midden van de NZ Voorburgwal Noord zullen in de toekomst slechts in zeer geringe mate de functie van de gekapte en verplaatste
bomen kunnen compenseren, daar zij door de plaatsing in betonnen vormen niet tot volle wasdom kunnen komen en gelegen naast de trambaan regelmatig gesnoeid moeten worden. Gezien vanuit
milieu herstel is dit een schijnherstel.

Daarom vraagt het bestuur namens de ondernemers en bewoners om weer bomen te laten planten op de stoep aan weerszijde langs de panden om, enerzijds het historisch aanzicht te herstellen, anderzijds om CO2 afvang te bevorderen, koelte en geluidsoverlast te beperken. De klimaatverandering met hogere zomerse temperaturen vraagt om vermindering van de verstening van de binnenstad.

De huidige plannen voor herinrichting van de NZ Noord tasten naast het milieu ook het beschermd Stadsgezicht van de NZ Voorburgwal Noord ernstig aan en brengt de plaatsing op de Wereld Erfgoedlijst
in gevaar, ook al behoort de NZ Voorburgwal slechts tot de buffer van het gebied. Het is niet te laat om de plannen bij te stellen en het milieu in de binnenstad te verbeteren.

Bijlagen: