Raadsadres verbod op vuurwerk in de binnenstad

Geachte gemeenteraadsleden,

Het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. wil aan u het verzoek doen om het individueel afsteken van vuurwerk te verbieden tijdens de periode 1 december 2018 tot 31 januari 2019.

Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt naast overlast en vervuiling veel leed, zoals

  • gehoorschade,
  • verwondingen, aan gezicht of handen
  • stress bij kinderen, ouderen,
  • stress bij (huis)dieren
  • brandschade aan (monumentale) panden en andere objecten
  • luchtvervuiling

De volgende punten zouden ons inziens een verbetering te weeg kunnen brengen:

  • Verbetering van de publiciteit over deze vuurwerkshows; de georganiseerde evenementen van vuurwerkshows worden druk bezocht
  • Beperking schade aan gemeentelijk meubilair -Terugbrengen van de enorme vervuiling die de individuele Oudejaarsavondvieringen veroorzaken; voor de stad is dit een grote kostenpost

Kortom, wij vragen u dringend om met plannen en een campagne te komen om het afsteken van vuurwerk in de binnenstad te verbieden, zo mogelijk bij wijze van proef. Graag lichten wij het bovenstaande mondeling toe.

Met vriendelijke groet,

H.E. van Nierop Voorzitter
J. van der Pas Secretaris