Raadsadres: Waterberging en wateropvang in de context met klimaatadaptatie

Raadsadres: Waterberging en wateropvang in de context met klimaatadaptatie

Comité Westelijke Grachtengordel e.o stuurde 29 september een raadsadres over Waterberging en wateropvang in de context met klimaatadaptatie. Het bestuur van het Comité Westelijke Grachtengordel e.o. meldt principieel tegen damwanden te zijn zoals deze er nu uitzien. Als kades tijdelijk moeten worden verstevigd, dan dient dit met minder ingrijpende methoden te gebeuren. Verwezen wordt naar technische bewoners van de Goede Wal. Die boden een alternatief plan aan: stalen buizen met dwarsverbinding, een soort korset, dat geringe ruimte inneemt.

Bijlage: