Rosewood hotel

Rosewood hotel

Prinsengracht 432-444. Rosewood hotel: het prestige object. Amsterdam doet er alles voor. De gehele kade wordt gesloopt en vernieuwd ten koste van alle bomen. Voor een monumentale boom wordt een inspanning geleverd voor terugplaatsing. Maar dat is een experiment, dus ongewis.

De grote bomen op de art-impression (foto boven) zijn bedrog. Eenmaal gekapt, komen er bomen met een omtrek van 35 cm terug en duurt het vele decennia voor de bomen enig volume en omvang bereiken.
Een terras erbij in de binnenstad en aanlegsteiger voor rondvaartboten en salonboten.

Weet u het nog? In 1999 verbood de rechtbank zes aanlegsteigers voor fluisterbootjes, onder andere ter hoogte van de Uitkijk en de Westermarkt. Wat gaat hier gebeuren? “Alles voor het Rosewood hotel” is een quote van een gemeente ambtenaar……..

De uitbouw casu quo het balkon van de huidige kadewand met een lengte van 116 m gaat nog 50 jaar mee. Toch wordt deze uitbouw afgebroken om met de andere delen van de kadewand opgebouwd te worden.
Meerkosten circa 5 miljoen euro, exclusief de herplant van de bomen. Bij de voorzieningenrechter kregen wij geen gehoor. Lees hier de Pleitnotitie 15 sept 2022 Prgr 432-444 twee bomen.

Wij doen alles voor Rosewood, is het adagio van de gemeente. Daar is weinig tegen in te brengen, niet waar!

Op 7 november is er gekapt, twee bomen worden verplaatst (zie foto helemaal onderaan). Een boom ligt in de boot en de ander wordt uitgegraven. Onbekend is waar ze heengaan. 

Maar het tij gaat keren. Wij vragen uw steun en bijdrage.

Doneer op bankrekening nr. NL03INGB0004871888 t.n.v. Wijkcentrum d’ Oude Stadt o.v.v. Gift Bomen. Of doneer nu online doneren met iDEAL. Of met creditcard via: www.oudestadt.nl/doneren

Bedrag