Westermarkt

Westermarkt

De grote bomen op de Westermarkt mogen niet blijven.

De rijweg wordt verbreed tot de kiosken. Ondanks de 30 km-norm voor rijverkeer en het streven naar minder verkeer worden de plannen niet heroverwogen. Een Raadsbesluit is een besluit. Waar hebben wij dat meer gehoord?

Bijlagen: