Nieuwsbrief kadewand en andere informatie

Amsterdam, 30 september 2019

Alle aandacht ten spijt, voor warmtepalen of andere innovatieve methodes om energie op te wekken en gasgebruik terug te dringen bezit Amsterdam onvoldoende kennis en ervaring. Een experiment op de 1e rak zou aanmerkelijke vertraging opleveren. Het 1e rak van de Leliegracht wordt als project tezamen met de Geldersekade, Singel hoek Raadhuisstraat, Nieuwe Herengracht en Jac. van Lennepkade in 2020-2021 uitgevoerd. Wel hebben wij er op aangedrongen, dat er een besluit genomen wordt om in de tekeningen ruimte op te nemen ten behoeve van afvalcontainers, die in de toekomst vanaf het water geleegd kunnen worden. Over de wijze van palen schroeven is men het nog niet eens. De oneven zijde heeft weinig ruimte voor grote machines. Alle leidingen en buizen zullen tijden de bouw verlegd moeten worden. Hierover komt er nog informatieavond. Na de kademuren zullen de twee bruggen (nr 20 en 21) vernieuwd worden. Het ‘Actieplan Bruggen en Kademuren’ is in de Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid goed gekeurd en zal op 9 en 10 oktober as op de agenda van de Gemeenteraad staan. Over het schoonhouden van de zandlaag achter de damwanden zijn klachten ingediend. Tja de bloemen t.b.v. de bijtjes: dat heeft niet zo mogen wezen. De laddertjes zij overigens voor de drenkelingen, niet voor zwemmers of áfleveren van pizza’s.

De verkeersdruk van zware voertuigen is besproken met het bestuur van stadsdeel Centrum. Vezip palen krijgen wij niet. Een gewone paal met slot is een mogelijkheid. De contacten worden warm gehouden. De plannen voor de Oranje Loper (Raadhuisstraat-Rozengracht incl. vernieuwing van 4 bruggen) worden nauw gevolgd. De zomer bracht een waterserver in het 2e rak. Waternet heeft hem er uitgehaald. Sommige zaken komen van zelf in orde. De graffiti en de reclame van de Pizzeria is gemeld bij openbare ruimte en over de oranje pui van Café Sandro is Welstand ingelicht. Tegen de oranje reclame van Lovers hebben omwonenden in beroep aangetekend. Het comité heeft bezwaar gemaakt tegen de vergunning van 30 MUPI’s (reclame zuilen met verspringende afbeeldingen) voor de duur van 8,5 jaar in de Westelijke Grachtengordel. Het bestuur sluit zich aan bij de Ver. van Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad en het Wijkcentrum d’ Oude Stadt. Versterking bestuur

U leest dat er veel lopende zaken zijn. Wijnanda Willemse is toegetreden tot het bestuur, maar wij zouden toch het bestuur nog willen uitbreiden tot 5 personen. Voor meer informatie: Jan van der Pas, secretaris, via app van tel. 06-53886179 http://www.comite-westelijke-grachtengordel.nl

Nieuwsbrief kadewand en andere informatie

Amsterdam, mei 2019

Wat speelt er op het 1e rak van de Leliegracht? Ambtelijke molens draaien langzaam, maar het is ons gelukt de Leliegracht op de agenda van wethouder Sharon Dijksma te krijgen, zie hieronder haar intenties. Wij gaan uit van een win-win situatie: kennis voor de gemeente hoe in het centrum van Amsterdam milieuvriendelijker te stoken bij niet te isoleren panden en voor de deelnemende eigenaren versneld herstel kadewanden, aanpassing verkeer en de mogelijkheid de heipalen van de kadewand te gebruiken voor additionele verwarming van de panden. Er wordt een werkgroep opgericht voor draagvlak bij de komende gesprekken met de gemeente. Het gesprek van het bestuur met de coördinator van de gemeente, H. Ijskes, vindt op 21 juni a.s. plaats.

Amsterdamse kademuren als mogelijk bronsysteem voor warmtepompen De gemeente Amsterdam overweegt om kademuren die moeten worden gerenoveerd, te voorzien van funderingspalen met een ingebouwde warmtewisselaar. Daarmee kunnen de muren van de bekende grachten als bronsysteem voor warmtepompen dienen. Sharon Dijksma, wethouder van Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit, wil er een proef mee starten bij de kademuur van de Leliegracht.

Met het nieuwe plan kunnen twee zaken tegelijk worden aangepakt. Eerder dit jaar berichtte het Parool dat een groot aantal kademuren in Amsterdam dringend aan renovatie of reparatie toe is. Tegelijkertijd heeft de gemeente Amsterdam hoge ambities als het gaat om de verduurzaming van de woningvoorraad. Door kademuren op zo’n manier te repareren dat ze meteen als bron voor warmtepompen dienen, kan die verduurzamingsslag deels worden gemaakt met de inzet van warmtepompen zonder buitenunit. In een dichtbebouwde, deels historische stad zijn zowel esthetiek als geluidsproductie mogelijke issues bij deze units. Energetische efficiëntie Tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad meldde Dijksma dat bewoners aan de Leliegracht wellicht mee willen werken aan een pilot. Eerder onderzoek zou al hebben aangetoond dat de inbouw van warmtewisselaars in de fundering van kademuren in ieder geval technisch mogelijk is. Of het concept energetisch interessant en efficiënt is, hangt af van de lokale situatie en van de vraag of de afstand tussen de betreffende kademuur en de te verwarmen woningen niet te groot is. Op zich is het gebruik van fundering als thermische bron voor warmtepompen niet nieuw. Op verschillende locaties in Nederland worden zogeheten energiepalen gebruikt voor het verwarmen van woningen. Verkeer Regelmatig worden vrachtwagens zonder vergunning op de gracht gesignaleerd. Dit is schadelijk voor de kadewand, maar ook voor de panden. Om de verkeersdrukte van zwaar verkeer, maar ook sluipverkeer tegen te gaan, is een aanvraag voor een verzinkbare paal, de zgn VEZIP-paal, ingediend.

De Oranje Loper: Deze term zult u meer tegenkomen. Hiermee wordt het herstel van de Raadhuisstraat-Rozengracht aangeduid. Er moeten vier bruggen vernieuwd worden, aanvang: 2021. Dit betekent dat de werkzaamheden aan de Leliegracht dan voltooid dienen te zijn.

Koningsdag Het 2e rak van de Leliegracht is in 2002 door burgemeester Cohen aangewezen tot kinderlocatie. Het de regen en koude op Koningsdag was een absoluut dieptepunt. Tweemaal inpakken of met een zeiltje over je spullen bevordert de vrijmarkt niet. Café Spanjer en van Twist hebben dit jaar een evenementenvergunning gekregen. Zij willen dit volgend jaar weer aanvragen. Een goede gelegenheid om een nieuw opzet te maken voor de kindervrijmarkt, inclusief Spanjer en van Twist. Op het Amstelveld is jaarlijks ook een kindervrijmarkt met ernaast een evenement. Dat gaat uitstekend samen. Wij hebben contact gezocht om ervaringen uit te wisselen en hun model toe te passen op de Leliegracht. Oproep: bewoners die willen helpen met de plannen voor 2020.

Evenementen op de Westermarkt Gezamenlijk met het wijkcentrum d’ Oude Stad, Comité Walbewoners Prinsengracht en Comite Woonbootbewoners Prinsengracht blijft het bestuur van comité zich verzetten tegen de versterkte muziek van 95 DB (C) van de evenementen. Rond de Westermarkt hebben ca. 100 panden in meerdere mate te maken met onduldbare overlast.

Openbare ruimte – Wereld Erfgoed Ook behoud van het aanzicht van de openbare ruimte, te weten schone straat, reclame, vuilcontainers tegenover het pand 49 en het behoud van de bomen heeft de aandacht van het bestuur van het Comite. Afhankelijk het onderwerp wordt actie ondernomen na overleg met het wijkcentrum d’ Oude Stadt, de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad of de werkgroep Reclame van het wijkcentrum.

  • Met succes is bezwaar gemaakt tegen continueren van 28 MUPI’s (reclame zuilen met bewegende beelden) van Decaux
  • Tegen de gevelreclame van Lovers, Leliegracht 51, is bezwaargemaakt, mede ondertekend door omwonenden
  • De vuilcontainers op de Leliegracht zijn onderdeel van de pilot van 6 maanden op de Prinsengracht en op de Leliegracht geplaatst vanwege bouwwerkzaamheden om de hoek op de Prinsengracht. Die containers moeten dus spoedig verdwijnen.
  • De bomen langs de Leliegracht worden hopelijk gespaard. De boom voor het pand 54 heeft zwam in de wortels, maar zal het nog even volhouden.
  • De vuilniswagen komt niet meer langs oneven zijde van het 1e rak huisvuil ophalen. Het huisvuil kan aangeboden worden op de hoek van de Keizersgracht. Dringend verzoek dit ’s ochtends tegen 8 uur in goed gesloten zakken aan te leveren. De concentratie van huisvuil trekt meeuwen aan met het gevolg van grote overlast voor bewoners.

EMAIL : vannierop.eveline@gmail.com