Reclame

Geachte raadsleden,

Het bestuur van de Westelijke Grachtengordel vraag aandacht voor uw beleid inzake van diversiteit van het winkelaanbod in het centrum. Het beleid is er op gericht diversiteit te bevorderen door winkels ten behoeve van toerisme tegen te gaan en/of te spreiden.

Naast de souvenirshops, wafelshops, kaaswinkels en fietsenwinkels is er nog steeds een toename van de ticket en tourshops. De fietsenwinkel Leliegracht/Prinsengracht is nu tickets en tours van Lovers geworden, terwijl er binnen 50 m afstand nog 4 winkels voor tickets en tours bevinden. Op een afstand van 500 m bevinden zich ca 10 winkels met een zelfde aanbod. Op de Leliegracht hoek Prinsengracht staan drommen toeristen voor de deur, die de bewoners dwingen over de rijweg te lopen, zie foto’s, terwijl dit al een probleem is bij het Anne Frank Huis.

NB De reclame uiting van Lovers tast op deze locatie het beschermd stadsgezicht aan in het geboeide van wereld Erfgoed. Er is bezwaar gemaakt tegen de verleende vergunning. Bij de verlening van de vergunning is nagelaten de regel toe te passen inzake de kleur en licht die het “karakter van het bouwwerk zelf ondersteunen en de ruimtelijke samenhang met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan duidelijk maken” en de excessenregeling van ”redelijke eisen van welstand”, “gezichtsbepalende deel”, “sterke of opdringerige kleur” is niet in overweging genomen. In juli jl is Flagship met zijn kantoor op Leliegracht 50 ingetrokken. Een 2e aanbieder van boottochten. Hun opstapplaats is tegenover het Anne Frank Huis. Wij vragen u dringend om uw beleid inzake diversiteit toe te passen en de overdaad van het uniforme aanbod aan te pakken middels het bestemmingsplan, maar ook de regels inzake reclame strikter te laten uitvoeren. Bestuur Comité Westelijke Grachtengordel e.o. namens omwonenden Leliegracht

H.E. van Nierop, voorzitter

Geachte burgemeester,

Het bestuur van het Comité Westelijke Grachtengordel tekent bezwaar aan tegen de op 25 juli jl en 1 augustus jl verleende vergunningen voor de plaatsing van resp 8 en 21 MUPI’s in de binnenstad van Amsterdam. Onze bezwaren luiden als volgt, wat betreft het aanzien van en de locatie voor de reclamezuilen: Alle vergunde reclamezuilen, zgn MUPI’s, tasten de ruimtelijke kwaliteit aan van het beschermd stadsgezicht; plaatsing is in strijd met de regels voor Wereld Erfgoed in het gebied van de westelijke grachtengordel; plaatsing van digitale MUPI’s is in strijd met het bestemmingsplan; er ontbreekt een onderbouwing om van het bestemmingsplan af te wijken; plaatsing van MUPI’s heeft onaanvaardbare gevolgen voor de openbare ruimte, die al schaars is in de binnenstad en met de toegenomen druk van de toerisme in het gebied van de westelijke grachtengordel al zwaar belast is; per MUPI ontbreekt een summiere ruimtelijke onderbouwing; deze zou toch voor elke MUPI verschillend dienen te zijn.

De verkeersveiligheid betreffend: MUPI’s veroorzaken onveilige situaties en onevenredige verstoring van het straatbeeld, of deze nu een stilstaand beeld hebben of verspringende beelden; MUPI’s belemmeren het rijdend verkeer en het voetgangers verkeer.

De duur van de vergunning: Voor de vergunning ontbreekt het advies van de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit, derhalve is dit project niet getoetst aan redelijke eisen van welstand. Het betreft wel is waar een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, maar een vergunning voor ca. 8,5 jaar is nauwelijks tijdelijk te noemen, zeker gezien de langdurige grove aantasting van Beschermd Stadgezicht en Wereld Erfgoed in de westelijke grachtengordel, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid. Ten overvloede verwijzen wij naar de regels van Welstand, hoofdstuk 3: De Welstandscriteria, 3.4 ‘Excessenregeling’ en inzake de veiligheid verwijzen wij naar ‘Reclame in de Openbare Ruimte van de binnenstad van Amsterdam’ , 2.3 Plaatsing en Kwaliteitscriteria.
 Wij behouden ons het recht voor op een later tijdstip met aanvullende argumenten te komen.

Hoogachtend,

H.E. van Nierop, voorzitter
J. van der Pas, secretaris